Matching is een kunst, géén wetenschap!

Hoe doe je dat, een uithuisgeplaatst kind plaatsen in een pleeggezin?

Als je het aan mij zou vragen als ervaringsdeskundige dan zeg ik het volgende:

“Als een kind écht écht niet meer thuis kan wonen dan is het voor mij logisch dat allereerst goed bekeken wordt of de eigen familie het kind kan opvangen met alle benodigde steun die daarbij nodig is. Lukt dat niet dan zou het kind bij de familie of bij een tijdelijk gezin (liefst een bekende van het kind natuurlijk) kunnen logeren totdat een permanent gezin is gevonden.

Lees verder


Kinderen in gezinnen in plaats van in instellingen

“Het pleegkind is het centrum van alles waar het om gaat, niet een aanhangsel van het pleegzorgsysteem!”

Per 2015 is er een wet aangenomen die het volgende zegt: Alleen bij hoge uitzondering kunnen kinderen die niet meer thuis kunnen wonen in een instelling terecht komen. Prioriteit zal altijd zijn dat een kind in een warm nest, oftewel een gezin geplaatst kan worden.

Lees verder