Toekomst van de pleegzorg?

Verslag van het minisymposium. 14 oktober in het voetbalstadion van Almere.

Als onderdeel van de week van de pleegzorg was JongWijs aanwezig bij het minisymposium ‘pleegzorg van de toekomst’ in Almere. Een titel, die met oog op de transitie binnen de Jeugdzorg en dus ook de pleegzorg, naast een ideaal beeld ook een realistisch beeld zou moeten scheppen gezien de bezuinigingen. Tijdens dit symposium zouden twee thema’s besproken worden met aan het eind een open debat.

De thema’s waren:

  • Thema ‘Pleegzorg in de wijk’
  • Thema ‘De spankracht van pleegzorg’

Aan het woord waren meerdere professionals en andere betrokkenen die nieuwe ideeën lieten zien zoals het inzetten van steungezinnen. Waarbij gezinnen in de buurt, gezinnen ondersteunen die het moeilijker hebben. Een mooi initiatief waarbij wel een kritische noot werd gemeld. Zorg namelijk dat er altijd iemand verantwoordelijk is. Zowel instellingen als de gemeente moeten zorgen dat het duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de zorg die geleverd wordt, of dit nou informeel of formeel is.

Vanuit pleegouders kwam naar voren dat ze behoefte hebben aan contact met andere pleegouders en dat er veel expertise zit bij pleegouders zelf, maar dat daar wel naar gekeken moet worden door instellingen en de gemeente en dat er wel snel gehandeld moet kunnen worden. Want door de invoering naar gemeentes dreigt de snelheid van kunnen handelen in het geding te kunnen komen door teveel bureaucratische handelingen terwijl bepaalde situatie om snelle acties vragen.

DSC_0067

Wethouder van Almere samen met actieveling van Playing for Succes.

Uiteindelijk kwam een belangrijk probleem op de agenda vanuit pleegouders waarmee JongWijs al lang bezig is; de 18-endan…-problematiek voor pleegkinderen.  Een onderwerp die werd erkent tijdens dit symposium maar waar weer dezelfde problemen naar voren kwamen die we vaker hoorden. Extra redenen voor ons om het voortouw te gaan nemen in het helpen oplossen van deze problematiek.

Al met al een interessant symposium waarin wel dezelfde problemen naar voren komen die op meerdere symposia de laatste tijd naar voren komen en waar nog eigenlijk geen echte oplossingen voor zijn. Het is goed dat er over gesproken wordt en dat deze onderwerpen niet verloren gaan, maar het moet niet zo zijn dat als er over gepraat wordt dat er dan al genoeg gedaan is..