Hoe het begon

JongWijs is tot stand gekomen met hulp van Alliantie Kind in Gezin en subsidies van Stichting Kinderpostzegels Nederland, het R.C. Maagdenhuis en de Rudolphstichting. Deze organisaties vonden (en vinden) het belangrijk dat de stem van jongeren in pleegzorg & gezinshuizen ook gehoord wordt.

Kick-Offbijeenkomst
Er werd een Kick-Off georganiseerd in juni 2012. Deze dag stond in het teken van brainstormen over hoe we de mening van jongeren in de pleegzorg & gezinshuizen konden laten horen. Ook hebben we nagedacht over wat er volgens ons zou moeten gebeuren om de zorg aan deze jongeren te verbeteren. Alle deelnemers aan deze dag waren erg gemotiveerd om hier zelf een bijdrage aan te leveren; zo ontstond JongWijs. Gezamenlijk hebben we besloten hoe JongWijs eruit moest zien; niet alleen de externe activiteiten maar ook de interne & organisatorische activiteiten. Lees hierover meer bij onze doelstellingen en visie & missie.

Verhuizing naar de NVP
Maartje is vanaf het begin af aan betrokken geweest als projectleider. Toen zij van baan wisselende naar de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (de NVP) werd JongWijs daar ondergebracht. Nu vergaderen de jongeren met pleegzorgervaring van JongWijs dus meestal op het kantoor van de NVP in Utrecht.

Hoe het begon