Doelstellingen

Als ervaringsdeskundigen in pleegzorg hebben wij natuurlijk ontzettend veel ideeën om de pleegzorg te verbeteren waar dat nodig is. Onze doelstellingen vloeien voort uit onze visie & missie. Deze zijn tot stand gekomen gebaseerd op wat wij hebben geleerd van onze ervaringen in een pleeggezin, gezinshuis en jeugdzorgboerderij.

Een overzicht van wat wij willen bereiken:

  • Vertegenwoordiging van de stem van jongeren met pleegzorgervaring.
  • Verbetering van de begeleiding bij de overgang naar zelfstandigheid & nazorg van jongeren met pleegzorgervaring.
  • Co-creatie & facilitatie van regionale netwerken voor jongeren met pleegzorgervaring.
  • Verbinding van netwerken van jongeren met pleegzorgervaring op regionaal, landelijk, Europees en globaal niveau.
  • Empowerment voor & door jongeren met pleegzorgervaring op individueel en groepsniveau.
  • Inspiratie voor en bevordering van bewustzijn & erkenning bij alle stakeholders over de waarde van kennis & deskundigheid van jongeren met pleegzorgervaring.

Enerzijds richten wij ons op jongeren met pleegzorgervaring; versterken van hun positie & empowerment, positieve communicatie en peer-education. Anderzijds richten wij ons, naast (toekomstig) professionals van jeugdzorgorganisaties, ook op professionals en beleidsmakers in het onderwijs en overheidsorganisates.

Lees ook over wie we zijn & wat we doen en vooral ook hoe we dat doen.