Bijeenkomst verlengde pleegzorg

Een tijdje geleden waren JongWijzers Raymond, Marit, Bjorn en Iris aanwezig bij een bijeenkomst over verlengde pleegzorg. De bijeenkomst was georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Daarbij waren pleegzorgaanbieders, pleegouders en beleidsmedewerkers vanuit verschillende gemeenten aanwezig. De middag was ingedeeld in een panelgesprek, een presentatie van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport en een werksessie.

Onder begeleiding van Peter van Loo (directeur van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen) heeft JongWijs deelgenomen aan het panelgesprek, samen met twee pleegouders. De JongWijzers hebben hun ervaringen gedeeld over het 18 worden binnen de pleegzorg en de obstakels die zij daarbij hebben ervaren, met name in hun adolescentie. De wens om pleegzorg te standa180417 - NJi Verlenge pleegzorgard te verlengen tot het 21ste levensjaar kwam tijdens het panelgesprek sterk naar voren. Het was dan ook een goede aansluiting toen Pieter Lammers (beleidsmedewerker) van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport vertelde dat zij momenteel druk bezig zijn om verlengde pleegzorg realiteit te maken. Dit leidde tot flinke discussies, welke voortgezet werden in de werksessies. Verdeeld onder drie groepen is er nagedacht over de vraag wanneer er sprake is van goede verlengde pleegzorg en op welke wijze dit het beste ingevuld kan worden door de betrokken partijen. De dag werd afgesloten met een biertje of een wijntje in de heerlijke lentezon. Al met al een geslaagde dag, waarop voortgeborduurd kan worden om samen te werken aan een goede uitvoering van verlengde pleegzorg.