Stem vertegenwoordigen van ervaringsdeskundigen

Een van de belangrijkste taken van JongWijs is om te zorgen dat ervaringsdeskundigen aanwezig zijn bij belangrijke bijeenkomsten over jeugd-en pleegzorg. Wij vinden het belangrijk dat er jongeren ook mee praten en denken wanneer er vanuit beleid, onderzoek en praktijk gesproken wordt over thema’s m.b.t. jeugdzorg. Vaak zien we dat er niet vanzelfsprekend gedacht wordt aan het uitnodigen van jongeren als ervaringsdeskundigen. Wij vinden dit een gemiste kans en maken ons er hard voor dat jongeren vertegenwoordigd zijn.

Bijeenkomsten waar je ons bijvoorbeeld zou kunnen tegen komen zijn: het landelijke symposium pleegzorg (eens in de twee jaar), bijeenkomsten van Alliantie Kind in Gezin, bijeenkomsten vanuit het expertisenetwerk pleegzorg, Unicef Kinderrechtentop, werkgroepen van projecten gericht op innovatie en ontwikkeling in de pleegzorg, regionale bijeenkomsten over jeugd-en pleegzorg.

Op dit moment staat de jeugdzorg in het teken van de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Er wordt door onder andere gemeenten nagedacht over hoe pleegzorg mogelijk beter en efficiënter georganiseerd zou kunnen worden. Wij vinden het belangrijk dat ook in de gesprekken hierover jongeren met ervaring worden geraadpleegd. We staan er dan ook voor open om als gesprekspartner van de gemeenten mee te praten. We zullen gedurende dit jaar werken aan een advies/lobbydocument voor gemeenten met belangrijke aandachtspunten. Ook werken wij via onder andere de Alliantie Kind in Gezin [link invoegen naar website alliantie], de Community of Change (werkgroep die zich bezighoudt met een transformatie-agenda over pleegzorg) en de NVP aan het informeren van gemeenten over pleegzorg.