Regionale netwerken

Deelname aan JongWijs heeft voor onze JongWijzers een grote rol gespeeld in hun ontwikkeling of doet dit nog steeds. Dit gunnen we alle jongeren met pleegzorgervaring!

Met dit project onderzoeken en faciliteren we jongeren met pleegzorgervaring bij het opzetten van een regionaal netwerk. Om het bereik van de activiteiten van JongWijs te kunnen verhogen zijn wij continue bezig om na te denken over hoe we meer jongeren betrokken krijgen bij onze activiteiten of hoe wij hen kunnen ondersteunen in het zelf opzetten van activiteiten. Gelukkig is er al ongelofelijk veel; krachten bundelen maakt sterk.

Wat doet JongWijs in dit project?

  • Reeds bestaande netwerkvormen waarin pleegjongeren actief zijn in kaart brengen (bijv. pleegjongerenraad/jongerennetwerken).
  • Contact leggen met deze netwerken en hen met elkaar in verbinding brengen.
  • Uitvinden hoe we vanuit JongWijs mogelijk met deze regionale netwerken kunnen samenwerken.
  • Uitvinden hoe we meer pleegjongeren/ervaringsdeskundigen betrokken krijgen bij dergelijke netwerken en activiteiten.
  • Uitvinden wat de behoefte in diverse jeugdregio’s aan contact & uitwisseling is.
  • Ondersteuning bieden bij de start van regionale netwerken.

Meer informatie over dit project?
Lees de Projectupdate #1: netwerken of neem contact op met Marit Rachel via ons contactformulier.